Zabezpiecz się przed ogniem i dymem

Systemy oddymiania

 

System zamknięć

 

Systemy przewietrzania

 

Gaśnice

System oddymiania po  wykryciu pożaru automatycznie lub ręcznie uruchomi w bardzo krótkim czasie klapę oddymiającą umieszczoną na dachu oraz otworzy okno na najwyższej kondygnacji. Otwarta klapa spowoduje wydostanie się dymu na zewnątrz, a okno wymusi szybszą wymianę powietrza. Automatyka ta ma na celu zapobieganie zatruciom przez wydzielające się toksyny z palących się tworzyw sztucznych.

 

Centrale zamknięć ogniowych BAZ 04 oraz BAZ 2 sterują elektromagnesami stosowanymi do drzwi oraz bram przeciwpożarowych, w razie pożaru uniemożliwiają one rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku. Elektromagnes utrzymuje drzwi w stanie pracy niezakłóconej w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy i towarowy...

 

Ludzie potrzebują świeżego powietrza, dużą ilość światła i odpowiednią temperaturę. Wiele nowoczesnych budynków nie posiada odpowiednich warunków. Teraz możemy Państwu zaproponować naturalną wentylację, która przy małych nakładach finansowych umożliwi podniesienie komfortu...

 

GAŚNICE RĘCZNE DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

A - do gaszenia pożarów ciał stałych

B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał

     stałych

C - do gaszenia pożarów gazów palnych

D - do gaszenia pożarów metali płynnych

E - do gaszenia pożarów łatwopalnych

     materiałów